keskiviikko 27. elokuuta 2014

Puutarhakarkulaiset kuriin -hanke on päättynyt


Vieraslajien torjuntaan keskittynyt Puutarhakarkulaiset kuriin –hanke on päättynyt elokuussa 2014. Sivuilta löytyy kuitenkin edelleen tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta. Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa www.vieraslajit.fi –sivustolla.

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Puutarhakarkulaiset kuriin talkootoiminnalla!

Talkoot ovat hyvä tapa torjua vieraskasveja. Tämä on todettu kolme vuotta kestäneessä Puutarhakarkulaiset kuriin -hankkeessa, joka päättyy elokuussa 2014. Hankkeen aikana on torjuttu jättiputkea, jättipalsamia ja komealupiinia lukuisissa kohteissa ympäri Pirkanmaata ja kuntalaisten aktiivinen osallistuminen torjuntatyöhön on ollut ilahduttavaa.

Kansalaistoimintaa tarvitaan vieraskasvien torjumisessa myös tulevaisuudessa. Edellisvuosien torjuntakohteiden tilannetta kannattaa pitää silmällä keväästä alkaen sekä aloittaa torjunta myös uusissa kohteissa. Jättipalsamiesiintymää on hyvä tarkkailla kitkemisen ja niittämisen jälkeen parin vuoden ajan, jättiputkiesiintymiä useita vuosia, jotta esiintymä varmasti saadaan häviämään.

Talkoiden järjestäminen on hyvä vaihtoehto, sillä isolla joukolla vieraskasvien torjunta sujuu joutuisasti ja yhdessä työskentely on tietenkin hauskaa!

Puutarhakarkulaiset kuriin talkootoiminnalla -esite neuvoo talkoiden järjestämisessä ja auttaa tunnistamaan yleisimmät haitalliset vieraskasvit.

Kansallinen vieraslajiportaali on avattu vuonna 2014. Sen avulla on mahdollista tunnistaa vieraslajeja, ilmoittaa havainnoista ja tutustua ajankohtaisiin vieraslajeja koskeviin aiheisiin.

Puutarhakarkulaiset kuriin -hanke kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita ja rohkaisee jatkamaan arvokasta työtä vieraslajien torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi!

maanantai 11. elokuuta 2014

Jättiputken torjuntaa loppukesällä

Jättiputkea voi torjua myös loppukesällä poistamalla kasvin kukinnot siemenineen. Kukinnot tulisi poistaa silloin, kun niiden väri alkaa tummua, mutta siemenet eivät kuitenkaan vielä varise. Jätesäkkeihin huolellisesti pakatut kukinnot voi toimittaa jätteenkäsittelykeskukseen, joissa vieraskasvijäte käsitellään asianmukaisesti.


Kuvassa oleva yli kaksimetrinen jättiputkiyksilö kasvaa aurinkoisella ja lämpimällä kasvupaikalla ja on jo varistanut siemenensä maahan. Tässä tapauksessa kukintojen keräämisestä ei ole enää hyötyä. Esiintymä on kuitenkin mahdollista torjua esimerkiksi peittämällä. Peittämiseen voi käyttää vahvaa muovia, esimerkiksi aumakalvoa, joka asetetaan niitetyn kasvuston päälle musta puoli ylöspäin. Muovi estää estää siementen itämisen tulevana keväänä ja muovin alla korkeaksi kohoava lämpötila tuhoaa maahan muodostunutta siemenpankkia. Katteen on hyvä olla paikallaan 2-3 vuotta.


Jättiputkikasvustossa voi olla eri ikäisiä taimia. Pienten siementaimien juuret ovat vielä hentoja ja taimien kitkeminen onnistuu vaikkapa pienellä istutuslapiolla.


Jättiputkea torjuttaessa on aina käytettävä peittävää vaatetusta, sillä kasvin kasvineste aiheuttaa voimakasta ihoärsytystä. Korkeaksi päässyttä kasvustoa torjuttaessa on hyvä käyttää myös suojalaseja.